De Parochie

Gezinsvieringen
Gedurende het schooljaar is er geregeld op zondag om 10.30 uur een leuke gezinsviering in de kerk. De kinderen staan tijdens deze vieringen centraal. Voor actuele informatie kunt u de website van de kerk raadplegen (www.olvbilthoven.nl)

Eerste H. Communie
Aan het begin van het schooljaar komt er voor de kinderen van groep 4 in de Nieuwsbrief een uitnodiging voor dit feest. De voorbereiding bestaat uit een aantal Godly Play-verhalen op zondagochtend (op de Godly Play-zolder in de kerk) en een map met hoofdstukken met verhalen, informatie en kleine opdrachten, waarmee de ouders thuis met hun kind aan de slag kunnen.

De begeleidende werkgroep bestaat uit Nicole Buijtendijk en Janine Noten. De Godly Playverhalen worden door Arja Santer verteld. Voor meer informatie of deelname kunt u zich per e-mail wenden tot Nicole Buijtendijk (secretariaatolvbilthoven@gmail.com).

Heilig Vormsel
Kinderen uit groep 7/8 kunnen meedoen met het project “De reis van je leven”. Dit project is gericht op het kind en de (gelovige) wereld om hem/haar heen. Aan het eind van het project kunnen de kinderen kiezen of ze wel of niet het sacrament van het Vormsel willen ontvangen. Meer informatie vindt u op www.olvbilthoven.nl onder het kopje Catechese. Voor deelname kunt u zich per e-mail wenden tot Nicole Buijtendijk (secretariaatolvbilthoven@gmail.com)

Godly Play
Godly Play is een bijzondere vertelmethode waarbij bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament tot leven gebracht worden. Godly Play geeft geen feiten en pasklare antwoorden, maar stimuleert de deelnemers om zich te verwonderen en om te ontdekken. De verhalen worden op donderdagmiddag in de kerk verteld aan kinderen uit de groepen 4 t/m 8. De vertellers zijn Piet-Hein van der Ven en Arja Santer. Meer informatie over Godly Play vindt u op www.olvbilthoven.nl onder het kopje Catechese.