Kind & Co

Kind & Co verzorgt voor basisschool Theresia de peuteropvang in de ochtend en de buitenschoolse opvang in de middag. De peuteropvang en de jongste BSO groepen zijn gevestigd in een apart gedeelte van de school waar kinderen ook een eigen schoolplein hebben. De middenbouw BSO bevindt zich in klaslokalen boven en de bovenbouw in de hal van de school (de Agora).
De inrichting van de groepen is afgestemd op de verschillende leeftijden van de kinderen. De groepen zijn ingericht op de peuter en kleuterleeftijd. Zo is er een huishoek met keukentje, een bouwhoek en een bank waar boekjes gelezen kan worden. Er worden verschillende activiteiten binnen een thema georganiseerd en kinderen kunnen lekker buiten spelen.

De peutergroep is geopend op maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 13:45. In schoolvakanties is de peutergroep gesloten maar op studiedagen van de Theresiaschool is de groep gewoon geopend.

Een opvangmiddag bij Kind & Co
Een opvangmiddag begint nadat uw kind door een van de medewerkers van Kind & Co uit de klas is opgehaald of wanneer de kinderen vanaf groep 3 zelfstandig naar de groep zijn gelopen. Na een speelmoment wordt er gezamenlijk gestart met iets te drinken en te eten aan tafel. Wie wilt, vertelt over de belevenissen op school. Daarna is het tijd voor ontspanning. Buitenschoolse opvang is de vrije tijd van het kind en moet dus vooral leuk zijn. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen gaan ze buiten sporten, spelen, lezen of knutselen.

BSO Theresia is open op maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 18:30 . In de schoolvakanties is de BSO van 7.30 uur tot 18.30 uur geopend.

Opvang nodig vóór school?
VSO Theresia biedt opvang aan op maandag t/m vrijdag van 7:30 tot 8:30. De pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar school en zorgt dat de overdracht aan de leerkracht goed verloopt.

Bezichtiging, vragen of inschrijven
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze Peuter & BSO-locatie. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met clustermanager Petra de Kuyper.
p.dekuyper@kindenco.nl of 06-30387923

Voor vragen over plaatsingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met de afdeling Planning van KMN Kind & Co via planning@kmnkindenco.nl of via telefoonnummer 030 - 600 47 50.
Kijk voor meer informatie ook op  https://kindencoludens.nl/