Klachtenregeling

Van klachtenregelingen hoop je als school, dat er nooit gebruik van hoeft te worden gemaakt.

Niettemin vinden wij het zinvol, dat wel duidelijk is wat er met klachten gebeurt als die er toch zijn. Als u een klacht heeft, is deze in de praktijk vrijwel altijd binnen school op te lossen. Indien u meent dat u voor klachten (van welke aard dan ook) geen gehoor vindt bij de groepsleerkrachten kunt u zich wenden tot de directie van de school (directie@theresiaschool.nl), de interne contactpersonen van de school of de directeur bestuurder van Stichting Delta. Deze kunnen zorgen voor een adequate doorverwijzing binnen de school, binnen de stichting of naar de onafhankelijke externe vertrouwenspersoon, die niet in dienst van de Stichting is. Zij kunnen proberen te bemiddelen of u verwijzen naar een onafhankelijke klachtencommissie.

De Theresiaschool is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de Besturenraad PCO. U kunt er zeker van zijn, dat elke klacht serieus zal worden behandeld.

Directie Theresiaschool
Lauré Ursem,l.ursem@theresiaschool.nl
Arjan Dam,a.dam@theresiaschool.nl

Interne contactpersonen
Esther Grootendorst, e.grootendorst@theresiaschool.nl
Myriam Kraan,m.kraan@theresiaschool.nl

Directeur-bestuurder Stichting Delta De Bilt
Martin van Veelen,martin@deltadebilt.nl

Externe vertrouwenspersoon 
Sonja Deutz, gecertificeerd vertrouwenspersoon, evp@cedgroep.nl 010 4071599

De school is aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Zie voor meer informatie en contactgegevens de ouderfolder of de schoolgids.