Ster(k) in cultuureducatie

 

Er wordt op de Theresiaschool in ruime mate tijd en aandacht besteed aan
cultuureducatie. Met name beeldende vormgeving, drama en literatuur worden
veelvuldig ingezet, maar ook de overige aspecten van cultuureducatie hebben
de aandacht. De leerlingen maken kennis met de materie, de vorm en de
betekenis van kunst en krijgen waardering voor de culturele omgeving.

Het team zet cultuureducatie in om kinderen te leren met gevoelens om te
gaan en te leren genieten van kunst. De leerkrachten willen de kinderen
meegeven dat cultuureducatie tegelijkertijd verleden, heden en toekomst is.
Het verleden omdat er vele prachtige, indrukwekkende, fascinerende en
ontroerende voorbeelden zijn van cultuur. Het heden omdat cultuur alles te
maken heeft met beleving en ervaring. Dat gebeurt hier en nu met faciliteiten
die op de Theresiaschool ter beschikking staan. De toekomst omdat
cultuureducatie een boodschap in zich draagt over het onderwijs van de
toekomst; (zelf)reflectie en presentatie hebben een steeds belangrijkere plek
in ons onderwijs.

Op de cultuurmiddagen, die twee keer per jaar op drie achtereenvolgende
middagen worden georganiseerd en de weeksluitingen die om de veertien
dagen op  vrijdagochtend plaatsvinden, streven we ernaar de zeven disciplines
van de cultuureducatie aan bod te laten komen. Aan de leerlijnen wordt door
het team hard gewerkt :

  • Beeldend (leerlijn in ontwikkeling)
  • Erfgoededucatie (leerlijn gereed)
  • Literair (leerlijn in ontwikkeling)
  • Media-educatie/A/V (leerlijn in ontwikkeling)
  • Drama (leerlijn in ontwikkeling)
  • Muziek (leerlijn in ontwikkeling)
  • Dans (leerlijn in ontwikkeling)

Wij vinden cultuureducatie verrijkend. Kinderen kunnen zich onderscheiden en zij leren op een andere wijze kijken naar de wereld om hen heen.
Cultuureducatie werkt inspirerend. Kinderen genieten, ervaren en creëren.Zeleren uiten wat hen bezighoudt en wie ze zijn.
Ze leren creatief denken, zich verwonderen, oplossen en samen spelen en werken.
Al deze aspecten dragen bij tot een bredere oriëntatie op de samenleving en bereiden hen voor op later.
Bovendien leent cultuureducatie zich bij uitstek om de unieke mogelijkheden van ieder individueel kind te ontplooienen past uitstekend in onze Vreedzame School.