Cultuureducatie

Er wordt op de Theresiaschool in ruime mate tijd en aandacht besteed aan cultuureducatie. Met name beeldende vormgeving, drama en literatuur worden veelvuldig ingezet, maar ook de overige aspecten van cultuureducatie hebben de aandacht. De leerlingen maken kennis met de materie, de vorm en de betekenis van kunst en krijgen waardering voor de culturele omgeving.

Het team zet cultuureducatie in om leerlingen te leren met gevoelens om te gaan en te leren genieten van kunst. De leerkrachten willen de leerlingen meegeven dat cultuureducatie tegelijkertijd verleden, heden en toekomst is. 
Het verleden omdat er vele prachtige, indrukwekkende, fascinerende en ontroerende voorbeelden zijn van cultuur. Het heden omdat cultuur alles te maken heeft met beleving en ervaring. Dat gebeurt hier en nu met faciliteiten die op de Theresiaschool ter beschikking staan. De toekomst omdat cultuureducatie een boodschap in zich draagt over het onderwijs van de toekomst; (zelf)reflectie en presentatie hebben een steeds belangrijkere plek in ons onderwijs.

Op de cultuurmiddagen, die twee keer per jaar op drie achtereenvolgende middagen worden georganiseerd, en tijdens de weekbreaks (om de veertien dagen op woensdagochtend), streven we ernaar de zeven disciplines van de cultuureducatie aan bod te laten komen. Aan de leerlijnen wordt door het team hard gewerkt:

  • Beeldend
  • Erfgoededucatie
  • Literair
  • Media-educatie/A/V
  • Drama
  • Muziek
  • Dans 

Wij vinden cultuureducatie verrijkend. Leerlingen kunnen zich onderscheiden en zij leren op een andere wijze kijken naar de wereld om hen heen. Cultuureducatie werkt inspirerend. Leerlingen genieten, ervaren en creëren.  Ze leren uiten wat hen bezighoudt en wie ze zijn. Ze leren creatief denken, zich verwonderen, problemen oplossen en samen spelen en werken. Al deze aspecten dragen bij aan een bredere oriëntatie op de samenleving en bereiden de leerlingen voor op later. Bovendien leent cultuureducatie zich bij uitstek om de unieke mogelijkheden van ieder individueel kind te ontplooien en past het uitstekend in onze Vreedzame School.