Stichting Beheer & Exploitatie

Het schoolgebouw valt onder de verantwoordelijkheid van een bestuur : Stichting Beheer en Exploitatie. Hierin zijn drie partijen vertegenwoordigd; de directie van de school, Kinderopvang De Bilt  en de oudergeleding. Stichting Beheer & Exploitatie komt 4 keer per jaar bijeen om zaken rondom het schoolgebouw te bespreken. Op een reguliere agenda staan :  financiën, inventaris, onderhoud, etc. 

De jaarverslagen van SBE vindt u hieronder terug.