SBE

Het schoolgebouw valt onder de verantwoordelijkheid van een bestuur : Stichting Beheer en Exploitatie.
Hier zijn 4 partijen in vertegenwoordigd waaronder de directie van de school, de BSO, de kerk en de oudergeleding.

SBE komt 4 keer per jaar bijeen om zaken rondom het schoolgebouw te bespreken.
Op een reguliere agenda staan :  financiën, inventaris, onderhoud, huurders, ...

Een afvaardiging van het SBE bestuur houdt zitting in het gebruikersoverleg (GBO). Dit orgaan houdt zich bezig met het dagelijks besturen en onderhouden van het gebouw. 

De jaarverslagen van SBE vindt u hieronder terug.