Oudercommissie en Stichting Steun

De oudercommissie is een commissie waarin ouders samenwerken met een afvaardiging van het schoolteam op het gebied van allerlei praktische en organisatorische zaken. Hierbij kunt u denken aan het meehelpen tijdens feesten en vieringen (Kerst, Pasen, Sinterklaas,  schoolreisjes, eindfeest en meer). De oudercommissie financiert deze zaken vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.

Stichting Steun int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage en legt jaarlijks verantwoording af aan haar leden (alle ouders van de school) over de bestedingen. Naast het deel dat naar de oudercommissie gaat, is er ook een deel dat gereserveerd wordt voor onderwijsvernieuwing dat niet gefinancierd wordt door de overheid.

Stichting Steun Theresiaschool is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor zijn giften aan onze school aftrekbaar en is het mogelijk geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen. In het kader van de ANBI-status maken wij de volgende gegevens via deze website openbaar.

Algemene gegevens Stichting Steun Theresiaschool
Kamer van Koophandel 30198067
Contactgegevens Gregoriuslaan 4 Bilthoven
030-2286556
directie@theresiaschool.nl
www.theresiaschool.nl

RSIN-nummer 813743229
Statutair bestuur info volgt
Doelstelling Bevordering en ondersteuning van het onderwijs op de Theresiaschool in de ruimste zin des woords.
Hoofdlijnen en beleidsplan De Schoolgids en het schoolplan zijn te vinden op onze website, klik hier
Beloningsbeleid Voor zijn werkzaamheden ontvangt het bestuur van Stichting Steun Theresiaschool geen vergoeding.

Jaarverslag

Voor het activiteitenverslag, de balans en de staat van baten en lasten zie documenten "Stichting Steun jaarverslag" hieronder.