Oudercommissie en Stichting Steun

De oudercommissie is een commissie waarin ouders samenwerken met een afvaardiging van het schoolteam op het gebied van allerlei praktische en organisatorische zaken. Hierbij kunt u denken aan het meehelpen tijdens feesten en vieringen (Kerst, Pasen, Sinterklaas,  schoolreisjes, eindfeest en meer). De oudercommissie financiert deze zaken vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.

Stichting Steun int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage en legt jaarlijks verantwoording af aan haar leden (alle ouders van de school) over de bestedingen. Naast het deel dat naar de oudercommissie gaat, is er ook een deel dat gereserveerd wordt voor onderwijsvernieuwing dat niet gefinancierd wordt door de overheid.