Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school organiseert regelmatig extra activiteiten die buiten de reguliere bekostiging vallen. Daarvoor vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. U kunt hierbij denken aan schoolreizen, sportdagen en excursies. Daarnaast vragen wij van ouders een vrijwillige bijdrage om extra speeltoestellen voor de leerlingen op ons schoolplein te kunnen plaatsen.

De medezeggenschapsraad moet instemmen met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Stichting Steun beheert de ontvangsten en verdeelt deze.
Bij alle extra activiteiten die onze school organiseert doen alle leerlingen mee. Ook als hun ouders geen vrijwillige ouderbijdrage betalen. Het aanbod van extra activiteiten is afhankelijk van de hoeveelheid ouders die de vrijwillige bijdrage voldoet. De laatste jaren ligt het aantal ouders dat de vrijwillige oudebijdrage voldoet ruim boven de 90%. Sommige ouders kiezen ervoor om meer bij te dragen.
 

De hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage bedraagt in schooljaar 2023-2024 € 150,- per leerling. 
U ontvangt in de laatste week van september een brief waarin wij namens Stichting Steun vragen om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. 

 

Besteding van de bijdrage

schoolreizen
excursies
kamp groep 8
afscheid groep 8
sportdagen (buiten reguliere bekostiging)
invulling en traktaties feestdagen 
extra speeltoestellen op het schoolplein
extra boeken voor de schoolbibliotheek