Ouderbijdrage

Het financiële schooljaar loopt van 1 september tot 1 juli. Als eerste schooldag geldt de eerste dag van de maand waarin uw kind op onze school komt .

De hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage bedraagt € 120,- per kind per jaar voor het eerste en tweede kind. Voor het derde en vierde kind is de hoogte van de bijdrage € 80,- per kind per jaar. U ontvangt een factuur voor de ouderbijdrage in mei van het betreffende schooljaar. In geval leerlingen pas later in het jaar op school zijn gekomen of de school eerder hebben verlaten wordt de rekening naar rato aangepast.

Om de school wat extra financiële armslag te geven willen wij u graag wijzen op de mogelijkheid uw ouderbijdrage te verdubbelen voor vijf jaar, waarbij u door middel van een notariële akte in staat wordt gesteld de ouderbijdrage van de belasting af te trekken. De Stichting Steun Theresia is de beheerder van het geld en zorgt ervoor dat uw bijdrage uitsluitend ten behoeven van de Theresiaschool wordt besteed. Voor meer informatie over deze fiscale constructie verwijzen wij u graag naar de directie van de school.

Naast de vrijwillige ouderbijdrage worden ook de overblijfkosten eenmaal per jaar bij u in rekening gebracht (€ 0,50 per dag per kind).