Privacy

Het beleid rondom privacy wordt op bovenschools niveau binnen Stichting Delta vormgegeven.  Klik op onderstaande link voor meer informatie over de AVG.

 

Privacyreglement St Delta