Schoolondersteuningsprofiel

Ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een document dat beschrijft welke ondersteuning onze school biedt aan leerlingen met verschillende behoeften. Het geeft ouders inzicht in de ondersteuningsmogelijkheden van onze school, zoals etra begeleiding, speciale programma's of aanpassing in het curriculum. Het SOP helpt ouders bij het maken van een weloverwogen keuze voor onze school die past bij de behoefte van hun kinderen.