Verhuur aan derden

Heeft u een activiteit waarvoor u een geschikte ruimte zoekt, dan kunt u een ruimte in de school huren.
De ruimtes die wij aanbieden zijn :
- de grote gymzaal voor sport- en spelactiviteiten
- het handvaardigheidslokaal voor creatieve activiteiten
- de grote hal (Agora) en podium voor bijeenkomsten en (theater)voorstellingen.

Voor kosten en reserveringen kunt u bij de administratie terecht (030-2286556, of info@theresiaschool.nl)