Verhuur aan derden

Wanneer u een activiteit heeft waarbij u een ruimte zoekt waar dat kan, dan zou u een ruimte in de school kunnen huren.
De ruimtes die wij aanbieden zijn :
- de grote gymzaal voor sport en spelactiviteiten
- het handvaardigheidslokaal voor creatieve activiteiten
- de grote hal (Agora) en podium voor bijeenkomsten en (theater)voorstellingen

Voor kosten en reserveringen kunt u bij de administratie terecht (030-2286556)