De Parochie

Gezinsvieringen

Marie Therese Martin

Op zondag is er regelmatig om 10.30 uur een leuke gezinsviering in de kerk. De kinderen staan tijdens deze vieringen centraal. Daarnaast wordt er voor de kinderen van 4 tot 12 jaar iedere zondag buiten de schoolvakanties een kinderwoorddienst georganiseerd.

Eerste Communie

Voor dit feest ontvangen de kinderen van groep 4 in augustus een uitnodiging om mee te doen. De voorbereiding voor de kinderen van de Theresiaschool gebeurt in de pastorie van de kerk, na schooltijd.

De werkgroep wordt geleid door Nicole Buytendijk, Arja Santer, Brigit Janssen en Liesbeth van Oudheusden. Voor vragen kunt u de website van de parochie bezoeken, voor deelname kunt u zich per e-mail wenden tot Arja Santer.

Tussentijdse Catechese

In de drie jaren tussen de Eerste Communie en het Vormsel zijn er voor de kinderen in totaal zes projecten, Jacob en Ezau, Jozef, Mozes en David en in het laatste jaar lezen we over Jezus en de verhalen uit het Nieuwe Testament.

Elk project bestaat uit drie bijeenkomsten. In elke bijeenkomst wordt een deel van het verhaal verteld, waarbij telkens een bijpassend stukje videofilm wordt getoond. Samen met de kinderen praten we erover en kijken we hoe het verhaal in onze tijd en omgeving past. Alle deelnemers ontvangen een werkmap met daarin ook mogelijjkheden voor een creatieve verwerking.

De projecten worden voorbereid door een werkgroep en voor het grootste deel begeleid door vrijwilligers (ouders). Voor meer informatie kunt u kijken op www.olvbilthoven.nl.

Heilig Vormsel

De voorbereiding op het Vormsel wordt in groepjes bij gastouders thuis gehouden volgens een door de werkgroep voorbereid programma. Het is een verdieping van kennis over het katholieke geloof en kennismaking met de andere grote wereldgodsdiensten.