Bestuur

Het “bevoegd gezag” van de Theresiaschool wordt gevormd door een stichting. Stichting Delta De Bilt is medio 2008 ontstaan uit de samenwerking tussen vijf schoolbesturen. De stichting beheert en bestuurt tien basisscholen in de gemeente De Bilt. Deze scholen zijn katholiek, protestants of algemeen christelijk. Wij streven naar kwalitatief uitstekend onderwijs dat gegeven wordt door uitstekend personeel in een professionele organisatie, onder het motto samenwerken brengt ons verder!

De tien scholen worden bestuurd door een Algemeen Bestuur, bestaande uit leden die ouders zijn van onze leerlingen . Zij stellen vrijwillig hun tijd en kennis beschikbaar. In het dagelijks leven werken zij bijvoorbeeld in de accountancy, de IT-branche, het personeelsmanagement van bedrijven, het organisatieadvieswerk, of hebben in het onderwijs gewerkt. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en heeft in dit verband de dagelijkse leiding en een aantal bestuurstaken gemandateerd aan de algemeen directeur. Dit is vastgelegd in het managementstatuut, in te zien op de website www.deltadebilt.nl.