Nieuwsbrief Theresiaschool

Eén keer in de 2 weken ontvangen ouders, collega's en relaties van de Theresiaschool een Nieuwsbrief waarin de laatste informatie te vinden is m.b.t. schoolzaken. Ook ouders, kinderen, commissies en andere belanghebbenden zijn welkom om stukken aan te leveren voor de Nieuwsbrief. De aangeleverde stukken worden door de redactie geplaatst na screening. NB. Reclame wordt slechts geplaatst als het activiteiten betreft voor en door kinderen, en/of relevant is voor de buurt.

Hiernaast kunt u de Nieuwbrieven van dit schooljaar teruglezen.