Goede doelen

De Theresiaschool zamelt jaarlijks geld in voor twee goede doelen tw :
- Stichting School 4 kids India
- Stichting KIKA (Kinderen Kankervrij)

Dit gebeurt op verschillende manieren gedurende het jaar. Bijvoorbeeld op de kerstmarkt, met koningsdag of een ander georganiseerd evenement.

Over Stichting School 4 Kids India

Goed onderwijs zorgt ervoor dat kinderen later makkelijker en beter betaald werk vinden. Engelstalig onderwijs vergroot deze toekomstmogelijkheden nog meer. De stichting zal zich ook bezig houden met het afgeven van schoolcertificaten.

Verder richt de stichting richt zich op het coachen van leraren, oprichten van een samenwerkingsverband, faciliteren in en leren werken met goede leermiddelen, uitbreiding van schoolgebouwen en zichtbaarheid van de samenwerkende scholen naar de buitenwereld.

Stichting School 4 Kids India is een non-profit organisatie. Aan het eind van haar 5-jarenplan zullen overgebleven gelden verdeeld worden over de samenwerkende scholen. Ook is School 4 Kids India een self-supportive project. De stichting zal zich in haar vijfde en laatste jaar richten op overdragen van kennis en vaardigheden aan de lokale leerkrachten en directies.

Werkzaamheden van de stichting zijn verdeeld in 2 fasen. De eerste 3 jaar richt zij zich op ontwikkeling van de Wallaby Homeschool te Varanasi, lokale partnerschool van de stichting. In de laatste 2 jaar breidt de stichting haar werkveld uit. Zij zal dan meerdere Engelstalige scholen gaan begeleiden, resulterend in een samenwerkingsverband. Binnen dit verband zal zij de inmiddels opgedane ervaring op de Wallaby Homeschool inzetten, om voor zo veel mogelijk scholen tot hogere leeropbrengsten te komen.